#DORMIRSURSES2OREILLES

Voor alle feest-, familie-, rust- en buscampings:

De tenten worden opgezet op de locaties die zijn aangegeven door de vertegenwoordigers van de organisatie.

Persoonlijke consumptie (eten en drinken) is toegestaan in redelijke hoeveelheden. Ze mogen in geen geval verkocht worden.

Afval wordt uitsluitend gesorteerd en gedeponeerd in afvalbakken en sorteercentra. Kampeerders moeten hun kampeerplaats schoon achterlaten als ze vertrekken.

Campings (feestelijk, familie, kalm & van) zijn niet toegestaan

Meer specifiek wordt van kampeerders verwacht dat ze op rustige, gezinsvriendelijke campings verblijven:

Verwacht gedrag

Iedereen die zich op de vlakte of op een van de campings van de organisatie bevindt, verbindt zich ertoe de bevelen en verzoeken van de organisatie op te volgen.

Voorts stemt zij in met de verspreiding door de organisatie en elke door haar gemachtigde natuurlijke of rechtspersoon, via alle fysieke of digitale media en voor elk doel, van elke afbeelding, foto, video of andere reproductie die door de organisatie, haar vertegenwoordigers of door haar gemachtigde personen is gemaakt. Op schriftelijk verzoek aan de organisatie zal de betrokken afbeelding echter binnen een redelijke termijn worden verwijderd.

De organisatie behoudt zich het recht voor juridische stappen te ondernemen tegen personen op de vlakte van LaSemo of op de campings die onvoldoende toegang hebben.

Door het betreden van het terrein of de camping van LaSemo verbindt iedereen zich ertoe de geest van het terrein, de infrastructuur, het park, de uitrusting, de decoratie en elk ander element dat al dan niet verband houdt met de organisatie van LaSemo te respecteren. Elke schade of gevolgen van schade veroorzaakt door een festivalganger zullen in rekening worden gebracht.

De organisatie behoudt zich het recht voor om iedereen die het reglement of de geest van het evenement niet respecteert definitief uit te sluiten. De uitgesloten persoon kan geen schadevergoeding eisen.

Wil je op de hoogte blijven
van al het LaSemo nieuws?

WE ZIJN OVERAL! DUS VOLG ONS…