Waarden

LaSemo,
een festival gericht op morgen

Geïnspireerd door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en een speler in een wereld in transitie, is LaSemo gebouwd rond waarden.

Onderwijs door actie

Liever actie dan confrontatie. Een utopia bouwen voor 3 dagen. Probeer, faal, probeer opnieuw.

Durabiliteit

Rekening houden met ecologische, sociale, culturele, intergenerationele, burgerlijke en economische kwesties. Bouwen aan een realiteit in het hart van deze zorgen.

Gezelligheid

Sociale banden versterken, ontmoetingsplaatsen en mogelijkheden voor uitwisseling creëren, een kader van welzijn voor iedereen opbouwen

Respect

Respect voor anderen en verschillen, respect voor de natuur en het milieu, respect voor de wereld om ons heen om het samenleven te verbeteren.

Feestelijk en ontdekkend

Nieuwsgierigheid opwekken. Ontdekkingen aanmoedigen. Samen vieren en mensen samenbrengen. Verwondering voeden.

Verbintenis

Een ideaal en verandering uitdragen en belichamen. Voortdurende verbetering. Onze waarden naleven en delen met respect voor anderen en samenleven.

Financiering van het project

Bouw een project dat duurzaam, onafhankelijk en financieel gezond is. Besteed middelen en financiële middelen aan het verbeteren van het project, zonder winstbejag of verrijking na te streven.

Previous slide
Next slide

Onze ambitie is om een festival te bouwen dat verankerd is in de samenleving en ...

Een bron van betekenis

Al 15 jaar bieden wij uitgebreide duurzaamheidsoplossingen voor de sector en voor het publiek. Wij houden ons bezig met culturele, ecologische (mobiliteit, voedsel, afval, scenografie, energie, bewustzijn), sociale (toegankelijkheid, gender…), economische (leveranciers en lokale spin-offs…) en burger- en intergenerationele participatievraagstukken.

Wat dit laatste punt betreft, richt LaSemo zich ook op het publiek van morgen door jaarlijks duizenden kinderen, voor wie culturele voorzieningen buiten de school maar al te zeldzaam zijn, een culturele ervaring van topkwaliteit te bieden.

Als ontmoetingsplaats

Uit cijfers van UNAF – Frankrijk blijkt dat volwassenen gemiddeld 8 uur per dag voor een scherm zitten (waarvan meer dan 3 uur in hun vrije tijd) en dat kinderen van 3 tot 7 jaar dit 1 uur en 56 minuten doen.

Daarom is LaSemo opgebouwd rond de ontmoeting tussen individuen, culturen en generaties en het delen van emoties. De locatie van de site, de voorstellingen en concerten die worden georganiseerd en de activiteiten die worden voorgesteld stimuleren immers de sociale banden en de herverbinding met het leven.

Als een plaats van verwondering

De zorgvuldig uitgekiende setting, scenografie, lay-out en programmering zorgen ervoor dat festivalgangers de tijd kunnen nemen om het artistieke aanbod met al hun zintuigen te aanschouwen en te ontspannen.

Wij hechten veel belang aan het comfort van het publiek en de kwaliteit van het onthaal, en besteden aandacht aan elk detail van de organisatie, zodat het publiek ten volle kan genieten.

Festival musique enfant casque lasemo

Als een plaats van experiment en betrokkenheid

Wij zijn trots op LaSemo als levend laboratorium. Wij innoveren met culturele vormen door concerten en voorstellingen aan te bieden die zowel vernieuwend als gedurfd zijn. Onspubliek reageert enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk op de kunstenaars die te zien zijn en biedt hen een platform om vertrouwen te krijgen in hun werk.

We proberen ook duurzaamheidsmaatregelen te implementeren met opmerkelijke successen (soms overgenomen door de hele sector) en mislukkingen, die bronnen van lering en lessen voor de toekomst zijn.

Wil je op de hoogte blijven
van al het LaSemo nieuws?

WE ZIJN OVERAL! DUS VOLG ONS…