Waarden

festival lasemo enfants

LaSemo is het festival met sterke betekenissen en waarden dat naar de toekomst kijkt.

Elke beslissing en richting die wij nemen bij de ontwikkeling van ons project is gebaseerd op sterke waarden en is toekomstgericht.

Onze ambitie is om een festival te bouwen dat verankerd is in de samenleving en ...

Naar de toekomst kijken

Al 15 jaar bieden wij uitgebreide duurzaamheidsoplossingen voor de sector en voor het publiek. Wij houden ons bezig met culturele, ecologische (mobiliteit, voedsel, afval, scenografie, energie, bewustzijn), sociale (toegankelijkheid, gender…), economische (leveranciers en lokale spin-offs…) en burger- en intergenerationele participatievraagstukken.

Wat dit laatste punt betreft, richt LaSemo zich ook op het publiek van morgen door jaarlijks duizenden kinderen, voor wie culturele voorzieningen buiten de school maar al te zeldzaam zijn, een culturele ervaring van topkwaliteit te bieden.

Enfants
Famille en festival

Als ontmoetingsplaats

Uit cijfers van UNAF – Frankrijk blijkt dat volwassenen gemiddeld 8 uur per dag voor een scherm doorbrengen (waarvan meer dan 5 uur in de vrije tijd) en dat kinderen van 3-7 jaar 1 uur en 56 minuten voor een scherm doorbrengen.

Daarom is LaSemo opgebouwd rond de ontmoeting tussen individuen, culturen en generaties en het delen van emoties. De locatie van de site, de voorstellingen en concerten die worden georganiseerd en de activiteiten die worden voorgesteld stimuleren immers de sociale banden en de herverbinding met het leven.

Als een plaats van verwondering

Dankzij de zorgvuldig ontworpen setting, scenografie, lay-out en programmering kunnen de festivalgangers de tijd nemen om de artistieke voorstellen met al hun zintuigen te aanschouwen en zich uit te schakelen.

Wij hechten veel belang aan het comfort van het publiek en de kwaliteit van het onthaal, en besteden aandacht aan elk detail van de organisatie, zodat het publiek ten volle kan genieten.

sepctacle de rue festival musique

Als een plaats van experiment en betrokkenheid

Wij zijn trots op LaSemo als levend laboratorium. Wij innoveren met culturele vormen door concerten en voorstellingen aan te bieden die zowel vernieuwend als gedurfd zijn. Ons publiek reageert met enthousiasme, nieuwsgierigheid en goede wil op de aanwezige kunstenaars en geeft hen een platform om hun werk toe te vertrouwen.

Wij proberen ook duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren, met enkele opmerkelijke successen (die soms door de hele sector worden overgenomen) en enkele mislukkingen.

Ons cultureel project

Het artistieke aanbod openstellen voor een nieuw publiek.

Elk jaar bestond 1/3 van het publiek uit kinderen, hoofdzakelijk zeer jonge kinderen, die geen toegang hebben tot een kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod in gezinsverband. Uit onze enquête bleek dat de meerderheid van het publiek niet naar andere festivals gaat en 2/3 niet naar een ander muziekfestival.

LaSemo is met zijn specifieke aanbod de perfecte oplossing voor deze behoefte, die niet wordt gedekt door andere exploitanten in de sector of op het grondgebied.

Een familie en publiek aanbod.

Bij LaSemo zijn alle leeftijden welkom! Wij bieden een gevarieerd programma, aangepast aan zowel jongeren als het grote publiek. Onze artistieke voorstellen zijn gevarieerd en toegankelijk voor iedereen: kinderen, hun ouders en volwassenen zonder kinderen. Er is voor elk wat wils, ongeacht de leeftijd.

Steun voor kunstenaars in Brussel en Wallonië.

Meer dan 50% van de geprogrammeerde artiesten komen uit de Federatie Wallonië-Brussel, zowel in de muziek als in de podiumkunsten. We richten ons op opkomende artiesten.

Ontkokering van sectoren door middel van diverse voorstellen.

LaSemo biedt een werkelijk inspirerende interdisciplinaire aanpak. Met hetzelfde kaartje, op dezelfde dag, kan het publiek kennismaken met en zich openstellen voor hedendaagse muziekconcerten (en liedjes voor een jong publiek), klassieke muziek, circus, straat-, kermis- en interdisciplinaire voorstellingen, vertellingen, film (zeer korte films), humor, cabaret, entresorts en theater voor een jong publiek. Onze ontkokering biedt het publiek een verrijkende ervaring.

Democratisering en toegankelijkheid.

Onze cultuur is toegankelijk voor iedereen en we besteden speciale aandacht aan mensen die ver van de cultuur af staan. We hebben vier hoofdlijnen om cultuur toegankelijk te maken: artikel 27 met kaartjes tegen 5 euro per dag, voorzieningen en infrastructuren die zijn aangepast voor mensen met een handicap, voorzieningen en prijzen die zijn aangepast voor gezinnen en kleine kinderen en instellingen waaraan we gratis of tegen symbolische prijzen bieden.

Deelname aan de dynamiek van de sectoren.

LaSemo is betrokken bij diverse netwerken die bijdragen tot de dynamisering van sectoren en actoren. LaSemo is lid van de FFMWB, Aires Libres, Court Circuit, EFES, ASSPRO en Eventchange, en haar deelname aan deze netwerken versterkt haar aanwezigheid en invloed.

Ontdekking en nieuwsgierigheid.

LaSemo opent zijn deuren om 10.30 uur met enthousiasme om het publiek artistieke ontdekkingen te laten doen. Het publiek komt vroeg en is zeer ontvankelijk. De ontwikkeling van de site is gericht op ontdekking: alle ruimtes zijn zeer populair bij het publiek. De muzikale headliners zijn er om hun publiek uit te breiden en zo mensen uit te nodigen om nieuwe artiesten en vormen van artistieke expressie te ontdekken.

Associatief, professioneel en participatief

Onze associatieve aanpak getuigt van onze betrokkenheid bij de waarden en het project. Eventuele winsten worden volledig geherinvesteerd in het festival, zonder mogelijkheid tot persoonlijke verrijking. Om onze missie te verwezenlijken, werken wij met een evenwicht tussen betaalde professionele cultuurwerkers en enthousiaste vrijwilligers.

Wij vinden dit evenwicht essentieel: aan de ene kant een meer solide structuur en culturele werkers die voor hun werk worden betaald. Anderzijds de rijkdom en gevoeligheid van een team van gepassioneerde vrijwilligers die, door zich in te zetten, hun tijd delen en profiteren van een uitzonderlijke en versterkende opleiding en ervaring.

Steun voor interdisciplinaire creatie

Door interdisciplinaire voorstellingen te programmeren in een festival voor het grote publiek, bevordert LaSemo actief de totstandkoming van dergelijke voorstellingen.

Een sterke artistieke richting

Onze programmering is positief, feestelijk, toegankelijk en veeleisend qua kwaliteit. Wij bieden een verscheidenheid aan vormen en disciplines. LaSemo creëert unieke en gevarieerde op maat gemaakte werelden die een duik in buitengewone universums bieden. Via onze markten en exposanten brengen wij ambachtelijke initiatieven van hoge kwaliteit onder de aandacht.

Previous
Next

Wil je op de hoogte blijven
van al het LaSemo nieuws?

WE ZIJN OVERAL! DUS VOLG ONS…